Bảng giá Server – Gói chuyên nghiệp

CLOUD SERVER #1

552.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 684.000đ

12 tháng: 640.000đ

24 tháng: 592.000đ

CPU

Intel Xeon Silver [4] Cores

SSD

80GB

RAM

4GB + 1.5GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD SERVER #2

706.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 838.000đ

12 tháng: 794.000đ

24 tháng: 750.000đ

CPU

Intel Xeon Silver [4] Cores

SSD

100GB

RAM

6GB + 1.5GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD SERVER #3

1.008.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 1.197.000đ

12 tháng: 1.134.000đ

24 tháng: 1.071.000đ

CPU

Intel Xeon Silver [4] Cores

SSD

120GB

RAM

4GB + 2GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD SERVER #4

1.195.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 1.419.000đ

12 tháng: 1.345.000đ

24 tháng: 1.270.000đ

CPU

Intel Xeon Silver [6] Cores

SSD

120GB

RAM

5GB + 1.5GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO  #1

1.249.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 1.366.000đ

12 tháng: 1.322.000đ

24 tháng: 1.249.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [6] Cores

SSD

120GB

RAM

3GB + 3GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO #2

1.695.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 1.854.000đ

12 tháng: 1.795.000đ

24 tháng: 1.695.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [8] Cores

SSD

150GB

RAM

4GB + 4GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO #3

2.141.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 2.343.000đ

12 tháng: 2.267.000đ

24 tháng: 2.141.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [10] Cores

SSD

200GB

RAM

5GB + 5GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO #4

2.498.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 2.933.000đ

12 tháng: 2.835.000đ

24 tháng: 2.498.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [12] Cores

SSD

250GB

RAM

6GB + 6GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO #5

3.034.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 3.320.000đ

12 tháng: 3.213.000đ

24 tháng: 3.034.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [16] Cores

SSD

300GB

RAM

8GB + 8GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

CLOUD S-PRO #6

4.015.000đ


36 tháng

Giá mua lẻ

06 tháng: 4.488.000đ

12 tháng: 4.252.000đ

24 tháng: 4.015.000đ

CPU

Intel Xeon Silver | Gold [16] Cores

SSD

500GB

RAM

8GB + 10GB Free

Bandwidth

Unlimited

IP Riêng

1

Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng. 
Đăng ký

Bảng so sánh các gói giải pháp