CLOUD BACKUP 30s

Giải pháp sao lưukhôi phục dữ liệu nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu kịp thời cho doanh nghiệp.

Đăng ký ngay

Tại sao nên lựa chọn Cloud Backup 30s?

Giải pháp giải quyết vấn đề nan giải cho doanh nghiệp: sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu nhanh chóng.

Đồng thời là phương án chống rủi ro đánh mất dữ liệu và chống ransomeware hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD BACKUP

Backup For Server

Pro #1

360.000 VND

x 3 THÁNG

   Dung lượng: 50GB


   Agent (Server/VPS): 1


   Mã hoá dữ liệu: 256bit-AES


   Nén dữ liệu


   Sao lưu tự động


   Hỗ trợ Backup 2 lớp


  Có thể mở rộng 


   Máy chủ dự phòng CPU 2core,             Ram 1GB, HDD 50GB (VPS)

Đăng ký ngay

Backup For Server

Pro #2

620.000 VND

x 3 THÁNG

   Dung lượng: 100GB


   Agent (Server/VPS): 1


   Mã hoá dữ liệu: 256bit-AES


   Nén dữ liệu


   Sao lưu tự động


   Hỗ trợ Backup 2 lớp


  Có thể mở rộng 


   Máy chủ dự phòng CPU 2core,             Ram 1GB, HDD 100GB (VPS)

Đăng ký ngay

Backup For Server

Pro #3

1.140.000 VND

x 3 THÁNG

   Dung lượng: 200GB


   Agent (Server/VPS): 1


   Mã hoá dữ liệu: 256bit-AES


   Nén dữ liệu


   Sao lưu tự động


   Hỗ trợ Backup 2 lớp


  Có thể mở rộng 


   Máy chủ dự phòng CPU 4core,             Ram 4GB, HDD 200GB (VPS)

Đăng ký ngay

Backup For Server

Pro #4

2.700.000 VND

x 3 THÁNG

   Dung lượng: 500GB


   Agent (Server/VPS): 1


   Mã hoá dữ liệu: 256bit-AES


   Nén dữ liệu


   Sao lưu tự động


   Hỗ trợ Backup 2 lớp


   Có thể mở rộng 


   Máy chủ dự phòng CPU 4core,             Ram 4GB, HDD 500GB (VPS)

Đăng ký ngay

Backup For Server

Pro #5

5.300.000 VND

x 3 THÁNG

   Dung lượng: 1000GB


   Agent (Server/VPS): 1


   Mã hoá dữ liệu: 256bit-AES


   Nén dữ liệu


   Sao lưu tự động


   Có thể mở rộng 


   Hỗ trợ Backup 2 lớp


   Máy chủ dự phòng CPU 8core,             Ram 8GB, HDD 1000GB (VPS)

Đăng ký ngay