Trợ lý nhân sự

Quản lý bằng cả trái tim, giúp bạn chú tâm vào con người, thay vì chú tâm vào quy trình.

Đăng ký ngay

Đặc điểm nổi bật của trợ lý nhân sự FHRM

Giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự

Giải pháp quản lý nhân sự từ xa

Lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự

Để ban lãnh đạo có thể chú tâm quản lý và phát triển tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn lực

Các lợi ích khi sử dụng Trợ lý nhân sự FHRM

Chấm công trực tuyến

Hệ thống quản lý tính lương
chuyên nghiệp