Trợ lý thủ kho

Giải pháp giải quyết vấn đề thất thoát kho, sắp xếp hàng hóa không khoa học, quản lý kho một cách thông minh và hiệu quả.

Đăng ký ngay

Những khó khăn thường gặp trong
việc quản lý, vận hành nhà kho

Quản lý nhà kho tự động – Gia tăng hiệu suất bán hàng

Quy trình vận hành thông suốt

Mọi thông tin và dữ liệu được duy trì xuyên suốt, đồng bộ và kế thừa lẫn nhau giữa các bộ phận như kho,bán hàng, kết toán…giúp tiết kiệm 90% thời gian trao dổi, xử lý công việc.

Cảnh báo tồn kho real time

Hệ thống báo cáo tồn kho theo thời gian thực cho biết được mặt hàng sắp hết, mặt hàng tồn nhiều, hàng sắp đến hạn… để có kế hoạch kinh doanh, xuất, nhập kho phù hợp.

Giảm 60% hàng hóa thất thoát

FOSO WMS cho phép quản lý tồn kho theo HSD, lưu vết thông tin xuất, nhập kho để bạn nắm được tình trạng hàng hóa, kiểm soát số lượng chính xác tránh hư hỏng, thất thoát.

Tiết kiệm 50% chi phí, thời gian

FOSO WMS giúp bạn tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí thuê nhân sự, các khoản phí cơ hội vì tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ, đơn giản chỉ với 1 hệ thống duy nhất.

Các tính năng ưu việt của trợ lý thủ kho FWMS

Báo cáo tồn kho real time

Cảnh báo tồn kho tối thiểu