Quản lý sản xuất
Nhựa

Trong lĩnh vực công nghiệp nhựa, quản lý sản xuất đóng vai trò

then chốt,đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện

một cách hiệu quả. Do đó, hãy cùng trợ lý FMRP giúp bạn

tối ưu hóa quy trình quản lý sản xuất!

Đăng ký dùng thử miễn phí

Quản lý sản xuất
ngành nhựa
bạn cần gì?

Đăng ký dùng thử miễn phí

Các tính năng nổi bật trong phần mềm quản lý sản xuất FMRP

icon ngành nhựa

Nguyên Vật Liệu

icon ngành nhựa

Thiết Kế BOM
(Định mức nguyên vật liệu)

icon ngành nhựa

Điều Độ Sản Xuất

icon ngành nhựa

Quản lý công cụ – vật tư

FMRP – Trợ Lý Sản Xuất

Nền tảng quản lý sản xuất tự động, hiệu quả, chuyên biệt hóa theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

Mời bạn xem qua giới thiệu chi tiết phần mềm quản lý sản xuất FMRP ngay tại đây.

FMRP là nền tảng quản lý sản xuất hàng đầu tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp.
Hệ thống được phát triển bằng các quy trình thực tế,
sử dụng online ở bất kỳ nơi đâu
trên tất cả các thiết bị

Dashboard

Quản trị trực quan, toàn diện

Quản lý đầy đủ chi tiết lệnh sản xuất

Không cần thanh toán – Không hợp đồng

Hãy để FMRP giúp doanh nghiệp quản trị thống nhất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững!

Xem demo ngay Đăng ký tư vấn