Quản lý sản xuất
Nông nghiệp

Quản lý sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc

đảm bảo an ninh lương thực và cung ứng nguyên liệu

cho các ngành công nghiệp.

Hãy để FMRP trợ giúp doanh nghiệp bạn quản lý

hiệu quả sản xuất!

Đăng ký dùng thử miễn phí

Quản lý sản xuất

nông nghiệp
bạn cần gì?

Đăng ký dùng thử miễn phí

Các tính năng nổi bật trong phần mềm quản lý sản xuất FMRP

Nguyên Vật Liệu

Thiết Kế BOM
(Định mức nguyên vật liệu)

Điều Độ Sản Xuất

Quản lý công cụ – vật tư

FMRP – Trợ Lý Sản Xuất

Nền tảng quản lý sản xuất tự động, hiệu quả, chuyên biệt hóa theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

Mời bạn xem qua giới thiệu chi tiết phần mềm quản lý sản xuất FMRP ngay tại đây.

FMRP là nền tảng quản lý sản xuất hàng đầu tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp.
Hệ thống được phát triển bằng các quy trình thực tế,
sử dụng online ở bất kỳ nơi đâu
trên tất cả các thiết bị

Dashboard

Quản trị trực quan, toàn diện

Quản lý đầy đủ chi tiết lệnh sản xuất

Không cần thanh toán – Không hợp đồng

Hãy để FMRP giúp doanh nghiệp quản trị thống nhất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững!

Xem demo ngay Đăng ký tư vấn