Giải pháp tiên tiến cho quản lý sản xuất và tối ưu hóa quy trình

Với FMRP, doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí thông qua quản lý toàn bộ quá trình sản xuất qua phần mềm.

Đăng ký dùng thử miễn phí

FMRP – Giải pháp quản lý sản xuất dành cho

doanh nghiệp 

Đón đầu xu hướng sản xuất cùng phần mềm quản lý sản xuất FMRP

Nền tảng quản lý sản xuất tự động, chuyên biệt hoá theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

FMRP còn giúp cải thiện sự linh hoạt trong sản xuất, tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp với các thay đổi trong chuyển đổi số.

Đăng ký dùng thử

Tính năng nổi bật của FMRP

Quản lý sản xuất

Phần mềm quản trị sản xuất FMRP được thiết kế chuyên biệt theo đa dạng ngành nghề, lĩnh vực.

    Lập kế hoạch sản xuất thông minh 

    Theo dõi lệnh sản xuất tổng & chi tiết 

    Giám sát tiến độ sản xuất  

    Quản lý định mức nguyên vật liệu, thành phẩm

    Điều độ sản xuất phù hợp 

Quản lý bán hàng

Trợ lý sản xuất FMRP giúp bạn quản lý dễ dàng từ quy trình đơn hàng đến quy trình giao nhận hàng bán.

   Tạo đơn hàng nhanh chóng  

   Quản lý đơn mua hàng hóa, dịch vụ

   Lên kế hoạch mua hàng nhanh chóng 

   Giám sát tình trạng đơn hàng 

   Quản lý báo giá nhà cung cấp nhanh chóng

Quản lý mua hàng – kho hàng

Doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý mua hàng, nhập hàng và quản lý xuất nhập kho hiệu quả.

    Phân bổ chi phí mua hàng chính xác

    Quản lý đơn mua hàng 

    Quản lý tồn kho 

    Kiểm kê hàng hoá 

    Dự báo tồn kho kịp thời 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Standard

899.000đ /tháng


Mua tối thiểu 1 Năm 


    5 người dùng

    5 kho hàng 

    1 buổi training online 

    Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

  Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

Professional

1.200.000đ /tháng


Mua tối thiểu 6 Tháng 


   20 người dùng

   Không giới hạn kho hàng 

   1 buổi training online + 1 trực tiếp

   Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

  Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

Premium

1.600.000đ /tháng


Liên hệ


   50 người dùng

   Không giới hạn kho hàng 

   2 buổi training online + 1 trực tiếp

   Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

   Module HRM

   Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

DỊCH VỤ ADD ON

Phí dịch vụ

Training online

Mua thêm User

Mua thêm chi nhánh

Module HRM

Phí gia hạn Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Phí gia hạn Dashboard Power BI

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km:
Ngoài vòng 30 km từ FOSO:

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km:
Ngoài vòng 30 km từ FOSO:

Standard

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Professional

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Premium

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Không phí gia hạn

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Không phí gia hạn

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

DỊCH VỤ ADD ON

Start Up

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

299.000 VNĐ/tháng

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

299.000 VNĐ/tháng

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Professional

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

299.000 VNĐ/tháng

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

299.000 VNĐ/tháng

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Premium

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

Không phí gia hạn

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

Không phí gia hạn 

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Đa dạng ngành nghề, dịch vụ

Quy trình đăng ký dùng thử phần mềm

Quy trình chốt hợp đồng

Quy trình triển khai hợp đồng

Câu hỏi thường gặp

FMRP có nghĩa là gì?

FMRP viết tắt của F (chữ cái đầu của FOSO) và MRP (Material Requirement Planning). FMRP là phần mềm quản lý sản xuất, chuyên tập trung vào quản lý hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp.

Hệ thống FMRP phù hợp cho doanh nghiệp như thế nào?

Hệ thống FMRP phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, cụ thể doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Hệ thống FMRP đáp ứng cho bao nhiêu ngành nghề sản xuất?

FMRP đáp ứng cho đa dạng ngành nghề sản xuất như may mặc, nội thất, cơ khí-chế tạo, điện máy, nông nghiệp, thực phẩm, nhựa, giấy,…

Hệ thống FMRP có theo dõi được kế hoạch sản xuất?

FMRP giúp bạn từ tính toán NVL cần có cho sản xuất, lập kế hoạch sản xuất cho đến theo dõi hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Hệ thống FMRP có lập được kế hoạch NVL?

Hệ thống dễ dàng lập kế hoạch NVL nhanh chóng từ dữ liệu thông tin đã thu nhập trên phần mềm.

Tôi có thể thiết lập quyền truy cập trên phần mềm?

Bạn có thể dễ dàng thiết lập quyền truy cập người dùng ngay trên phần mềm.

Mỗi doanh nghiệp quy trình sản xuất mỗi sản phẩm khác nhau làm sao FMRP đáp ứng được?

FMRP được thiết kế nhằm phù hợp cho đa dạng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau do đó vẫn đáp ứng được cho từng loại sản phẩm khác nhau.

Hệ thống FMRP có tuỳ chỉnh hay mở rộng được tính năng đặc thù theo từng doanh nghiệp không?

FMRP có thể được tuỳ chỉnh và mở rộng cho phù hợp với tính năng đặc thù cho từng doanh nghiệp.

Dữ liệu được bảo mật như thế nào?

Mã hóa dữ liệu được sử dụng để giữ cho dữ liệu an toàn trong khi sử dụng phần mềm. Tất cả các máy chủ đều đang ở trong một trung tâm dữ liệu với:

  • 24h bảo mật
  • Tường lửa
  • Nhân viên giám sát
  • Cung cấp năng lượng liên tục
Dữ liệu được sao lưu bao lâu một lần?

Dữ liệu được được sao lưu mỗi ngày ít nhất trên 2 hệ thống lưu trữ khác nhau giúp tăng độ an toàn trước sự cố có thể xảy ra.