Quản lý sản xuất
Điện máy

Trong ngành công nghiệp sản xuất điện máy, quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp đóng vai trò then chốt, giúp đảm bảo hiệu suất, chất lượng và sự đổi mới liên tục trong các sản phẩm.

Hãy để FMRP trợ giúp quá trình quản lý sản xuất cho doanh nghiệp bạn!

Đăng ký dùng thử miễn phí

Quản lý sản xuất trong điện máy
doanh nghiệp cần gì?

Đăng ký dùng thử miễn phí

Các tính năng nổi bật trong phần mềm quản lý sản xuất FMRP

icon điện máy

Nguyên Vật Liệu

icon điện máy

Thiết Kế BOM
(Định mức nguyên vật liệu)

icon điện máy

Điều Độ Sản Xuất

icon điện máy

Quản lý công cụ – vật tư

FMRP – Trợ Lý Sản Xuất

Nền tảng quản lý sản xuất tự động, hiệu quả, chuyên biệt hóa theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

Mời bạn xem qua giới thiệu chi tiết phần mềm quản lý sản xuất FMRP ngay tại đây.

FMRP là nền tảng quản lý sản xuất hàng đầu tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp.
Hệ thống được phát triển bằng các quy trình thực tế,
sử dụng online ở bất kỳ nơi đâu
trên tất cả các thiết bị

Dashboard

Quản trị trực quan, toàn diện

Quản lý đầy đủ chi tiết lệnh sản xuất

Không cần thanh toán – Không hợp đồng

Hãy để FMRP giúp doanh nghiệp quản trị thống nhất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững!

Xem demo ngay Đăng ký tư vấn