Quản lý sản xuất
May Mặc

Ngành may mặc luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm,
nhưng để có thể quản lýtối ưu thời gian sản xuất, bạn cần có một phương pháp quản lý và điều độ sản xuất một cách hiệu quả.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Quản lý sản xuất trong may mặc
doanh nghiệp cần gì?

Đăng ký dùng thử miễn phí

Các tính năng nổi bật trong phần mềm quản lý sản xuất FMRP

icon may mặc 5

Nguyên Vật Liệu

icon may mặc 4

Thiết Kế BOM
(Định mức nguyên vật liệu)

icon may mặc 3

Điều Độ Sản Xuất

icon may mặc 2

Quản lý công cụ – vật tư

FMRP – Trợ Lý Sản Xuất

Nền tảng quản lý sản xuất tự động, hiệu quả, chuyên biệt hóa theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

Mời bạn xem qua giới thiệu chi tiết phần mềm quản lý sản xuất FMRP ngay tại đây.

FMRP là nền tảng quản lý sản xuất hàng đầu tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp.
Hệ thống được phát triển bằng các quy trình thực tế,
sử dụng online ở bất kỳ nơi đâu
trên tất cả các thiết bị

Dashboard

Quản trị trực quan, toàn diện

Quản lý đầy đủ chi tiết lệnh sản xuất

Không cần thanh toán – Không hợp đồng

Hãy để FMRP giúp doanh nghiệp quản trị thống nhất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững!

Xem demo ngay Đăng ký tư vấn