Quản lý tiến độ sản xuất với FMRP

Quản lý tiến độ sản xuất FMRP

Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ, thu hút 70-80% lực lượng lao động doanh nghiệp. 

Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự trưởng thành cho nền kinh tế và thúc đẩy xã hội phát triển.

 

Để xây dựng một kế hoạch sản xuất hoàn chỉnh, cần trải qua 2 giai đoạn:
  • Hoạch định kế hoạch tiến độ: là lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho toàn doanh nghiệp, cho từng bộ phận.
  • Kiểm tra sản xuất: là kiểm tra, theo dõi thường xuyên hoạt động sản xuất, tìm ra các sai lệch để kịp thời điều chỉnh.

Doanh nghiệp sản xuất muốn hoàn thành tốt mục tiêu của dự án thì phải biết cách thiết lập kế hoạch tiến độ hoàn chỉnh. Vì kế hoạch tiến độ là định hướng và là căn cứ cho hoạt động quản lý và chỉ đạo các chủ thể tham gia thực hiện dự án, là chỗ dựa trong công tác kiểm tra, giám sát và điều hành sản xuất.

 

– Kế hoạch tiến độ được xây dựng càng sát sao, chặt chẽ thì càng giảm thiểu được việc chậm trễ tiến độ, giảm chi phí, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, giúp lựa chọn huy động vốn một cách hiệu quả hơn và có kế hoạch giám sát, xử lý kịp thời

– Tóm gọn, mục tiêu của hoạch định kế hoạch tiến độ là để đảm bảo được 4 yếu tố: “Chất lượng – Thời gian – An toàn – Hiệu quả”. Để thiết lập kế hoạch tiến độ, cần phải thực hiện hai mảng công việc chính:

  • Một là lập danh mục các công việc, xác định khối lượng công tác và các chi phí cần thiết để thực hiện chúng, thời gian dự kiến hoàn thành
  • Hai là sắp xếp trình tự thực hiện các công việc, ấn định mức độ gối tiếp giữa các công việc về mặt công nghệ hoặc tổ chức.
  • Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của Công nghệ thông tin, nhu cầu phát triển phần mềm ngày càng tăng, đặc biệt là những phần mềm mang tính ứng dụng rộng rãi.
  • Vì thế, Foso đã đưa ra giải pháp giúp việc quản trị sản xuất dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tăng doanh thu, hiệu suất làm việc gấp 3 lần cùng FMRP

Đăng ký dùng thử ngay

Số lượt xem: (5737)

Bình luận

Tác giả

x