Tính Năng Nổi Bật FMRP

Quản Lý Sản Xuất

Phần mềm quản lý sản xuất FMRP được thiết kế tối ưu quá trình quản lý sản xuất cho doanh nghiệp.

   Lập kế hoạch sản xuất thông minh 

   Theo dõi lệnh sản xuất tổng & chi tiết 

   Giám sát tiến độ sản xuất

   Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM), thành phẩm

   Điều độ sản xuất phù hợp

Quản Lý Bán Hàng

Trợ lý sản xuất FMRP giúp bạn quản lý dễ dàng từ quy trình đơn hàng đến quy trình giao nhận hàng bán.

   Lên đơn báo giá bán hàng 

   Tạo đơn hàng nhanh chóng 

   Quản lý đơn mua hàng hóa, dịch vụ

   Giám sát tình trạng đơn hàng bán

Quản Lý Mua Hàng

Doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý nghiệp vụ mua hàng nhanh chóng và hiệu quả trong vận hành.

   Tạo kế hoạch mua hàng chính xác 

   Lên yêu cầu mua hàng

   Quản lý đơn đặt hàng 

   Quản lý nhập kho hàng hoá

Quản Lý Kho Hàng

Bộ phận quản lý dễ dàng cập nhật tình hình kho hàng, hàng hoá tồn kho, kiểm kê hàng hoá kịp thời, nhanh chóng.

   Quản lý hàng tồn kho 

   Kiểm kê hàng hoá

   Dự báo tồn kho kịp thời 

   Quản lý nhập xuất kho hàng hoá 

Quản Lý Báo Cáo

Chủ doanh nghiệp và nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được thông tin tổng quan về tình hình doanh nghiệp qua các báo cáo chi tiết.

    Báo cáo bán hàng, mua hàng  

   Báo cáo sản xuất, tồn kho

   Báo cáo lợi nhuận, công nợ